مناقصات و مزایده ها

مناقصات و مزایده ها
آقای دهیادگاری

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار جهت دعوت به مناقصه طراحی، تامین و احداث کارخانه فروآلیاژ

شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان، در نظر دارد از طریق برگزاری فراخوان عمومی، شرکت های واجد شرایط را جهت دعوت به مناقصه طراحی، تامین

ادامه مطلب »