خبرها

NEWS

خبرها

NEWS

درباره شرکت

کارخانه بازیابی هماتیت

شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان در سال ۱۳۹۶ با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد ریال در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی در حوزه آهن و فولاد از معدن تا صنایع پایین دستی تأسیس شد.

 

کارخانه بازیابی هماتیت

کارخانه بازیابی هماتیت

کارخانه بازیابی هماتیت که با سرمایه‌گذاری در قالب قرارداد B.O.O با حمایت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قالب سرمایه گذاری 4/6 میلیون یورویی و 2600 میلیارد ریالی در مدت زمان 21 ماه با استعانت از درگاه ایزد منان و پتانسیل تجربه و توان علمی پرسنل منطقه گل گهر به بهره برداری رسید به عنوان بزرگتـرین کارخـانه همـاتیتی کشـور شناخته می شود.

واحد هماتیت مشتمل بر2 خط بازیابی خوراک خشک با ظرفیت 600 هزار تن در سال و 2 خط بازیابی خوراک تر با ظرفیت 400 هزار تن در سال می باشد.

hematit
 • Fe                                65
 • Feo                               <10
 • S                                <0/5
 • K80                              <110
 • Moisture                       <10
 • Blain                         >1500
hematit
 • Fe                                65
 • Feo                               <10
 • S                                <0/5
 • K80                              <110
 • Moisture                       <10
 • Blain                         >1500

واحد های مرتبط

نمایشگاه ها و همایش ها

ارتباط با ما

سهامداران

SHAREHOLDERS

سهامداران

SHAREHOLDERS

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

شرکت گهر روش سیرجان

شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

شرکت جهاد نصر سیرجان

CREATE VALUE TO INFINITY
خلق ارزش