مناقصه طرح احداث کارخانه گندله سازي 1/2 میلیون تني کاویان گهر به صورت Pc

1. گزارش شناخت پروژه
در این فایل اطلاعاتی از قبیل عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پرورژه، سازمان کارفرمایی، برنامه زمانی کلی اولیه و … بیان شده است.
2. استعلام ارزیابی کیفی شرکت‌های پیمانکار
در این فایل تمامی اطلاعات لازم جهت ارزیابی کیفی پیمانکار بیان شده است.

جهت دانلود فایل برروی لینک زیر کلیک نمائید