مدیرعامل و عضو هیات مدیره

** تحصیلات

– مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات در مقطع کارشناسی

– مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی در مقطع کارشناسی ارشد

** سوابق کاری

-مدیریت عامل شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان

-ریاست هیات مدیره شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان

-مدیر دفتر فنی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

-جانشین مدیر فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

-رئیس کارخانه تغلیظ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

– رئیس نگهداری و تعمیرات مدیریت فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

– سرپرست شیفت تولید کارخانه بازیابی هماتیت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

-کارشناس شیفت تولید کارخانه بازیابی هماتیت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر -کارشناس دفتر فنی پیمانکار احداث پروژه گندله سازی شماره یک گل گهر