شهیدِ جمهور

شهادت رئيس ‌جمهور محبوب و مردمی آیت الله رئیسی و امام جمعه گرامى تبريز و وزير امور خارجه و سایر همراهان ایشان را به رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ايران تسلیت و استوارى ايران اسلامى را از خداى سبحان مسئلت داریم.