بازدید مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان از پروژه احداث مرکز بهداشتی درمانی محمودآباد

مدیرعامل شرکت کاویان گهر به همراه پرسنل مدیریت پروژه از مرکز بهداشتی درمانی محمودآباد سادات بازدید به عمل آورد و در جریان روند اجرایی این پروژه قرار گرفت.
عملیات اجرایی احداث مرکز بهداشتی درمانی محمودآباد که با قراردادی یک ساله و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی این شرکت با اعتبار اولیه ۳۶ میلیارد ریال از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، ۴۳درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
این مرکز در آینده ای نزدیک پس از اتمام عملیات ساخت توسط شرکت کاویان گهر و تامین تجهیزات پزشکی و کادر درمان توسط دانشکده علوم پزشکی سیرجان، به بهره برداری خواهد رسید و به ساکنان منطقه محمودآباد خدمات بهداشتی درمانی ارائه خواهد کرد.