ارزیابی عملکرد واحد HSE

جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت HSE شرکت با حضور مدیر کارخانه بازیابی هماتیت کاویان گهر ، مطابق چک لیست بیست بخشی و ۵۰۰ امتیازی تدوین شده شرکت گل گهر؛ در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار گردید.