آگهی مزایده (نوبت دوم) فروش بوته سیلیکون کارباید شکسته موجود در کارخانه احیاء تونلی