آگهی مزایده فروش زغال سنگ حرارتی و آهک موجود در کارخانه احیاء تونلی

دانلود اسناد مزایده