آگهی مزایده فروش بوته سیلیکون کارباید شکسته و ضایعات آجر نسوز در کارخانه احیاء تونلی

دانلود اسناد مزایده