مدیریت عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طی حکمی آقای مهندس علی پورمعصومی را به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری مجتمع گل گهر منصوب نمود.
آقای مهندس پورمعصومی از ابتدای سال ۹۷ در جایگاههای مدیر پروژه و مدیر بهره برداری واحد بازیابی هماتیت در شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان حضور داشتند. سابقه درخشان ایشان از سال ۸۶ تا ۹۶ در واحدهای گندله سازی و واحد دفتر فنی مجتمع گل گهر زبانزد همگان است.
ایشان با استفاده از توان و تخصص فنی منحصر به فرد خود، در ترسیم نقشه راه توسعه کاویان در قالب احداث یک واحد ۱/۲ میلیون تنی گندله سازی البته به صورت بومی سازی شده و با تکنولوژی یک شرکت ایرانی و در ادامه آن احداث یک واحد اسفنجی و در کنار آن تأمین خوراک پایدار از طریق خرید معادن سنگ آهن کمک شایانی نمودند. ضمن افتخار به وجود ایشان، موفقیت و سلامتی ایشان را از درگاه ایزد منان آرزو داریم.