در مراسم بازدید  مدیریت محترم عامل و هیئت مدیره محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از واحد بازیابی هماتیت کاویان توسط مدیریت عامل کاویان گهر مطرح شد:

چشم انداز کاویان، نوید بخش کسب رتبه نخست کارآفرینی، توسعه مستمر و تکمیل زنجیره ارزش صنایع منطقه تا سال ۱۴۰۴ در بخش خصوصی است.
محمد اسکندری پور بیان داشت: با افتخار اعلام می کنیم در سومین سال تأسیس شرکت کاویان گهر و به همت و یاری شرکت گل گهر و سهامداران ارجمند و بالاخص تیم یکپارچه فنی پروژه و بهره بردار کاویان، توانایی و دانش فنی طراحی، ساخت، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی کارخانجات کنسانتره و احیای تونلی را با توان بومی مالی و علمی خود را داریم.
وی افزود مطالعات امکان سنجی پروژه های بعدی در حال انجام است که با حمایت و هدایت شرکت معظم گل گهر و سهامداران محترم به زودی آغاز خواهد شد.